14 jan 2018 ledenvergadering aanvang 10.30 uur. Dia quiz

 

18 febr. ledenvergadering aanvang 10.30 uur.

 

11 maart ledenvergadering aanvang 10.30 uur.

 

18 maart Aqua-Zoo Duisburg.

 

 

Zondag 14 januari 2018

Fossielenerf Rennemig tegenover de Basisschool Piramide

Aanvang 10.30 uur

A.V. Waterweelde.
Agenda.
Het bestuur.
Activiteiten.
Bak v.d. maand.
Archief.
Gestart en dan.
Voorbeeld aquariums.
Tuinvijver.
Links.
Fotogalerij.
contact.
Verenigings agenda

 

Ledenvergadering

 

1. Opening.

 

2. In en Uitgaande post

 

3. Notulen vorige ledenver.

 

4. Dia quiz.

 

5. Pauze.

 

6. Jaarprogramma.

 

7. Nieuws uit de sport.

 

8. Rondvraag.

 

9. Sluiting.

  

Onder voorbehoud

 

Verenigingsblad januari 2018